impiantet e trajtimit

Impiantet e trajtimit

Në të gjitha aktivitetet njerëzore, krijohen ujëra të zeza që duhet të trajtohen. PPU-të janë impiante të trajtimit të ujërave të zeza...

reklamat
ujë

Ndotja e ujit

Normalisht, ndotja e ujit ndodh nëpërmjet shkarkimeve direkte ose indirekte në burimet ujore (lumenj, dete,...