reklamat

Deti ka burime të ndryshme të afta për të gjeneruar energji

Deti ofron burime të ndryshme me potencial të madh për prodhimin e energjisë: ajri, valët, baticat, ndryshimet në temperaturën dhe përqendrimin e kripës, janë kushte që me teknologji të përshtatshme mund të kthejnë detet dhe oqeanet në burime të mëdha të energjisë së rinovueshme.