Portillo gjermane

Diplomuar në Shkencat e Mjedisit dhe Master në Edukimin Mjedisor në Universitetin e Malaga. Bota e energjisë së rinovueshme po rritet dhe po bëhet më e rëndësishme në tregjet e energjisë në të gjithë botën. Kam lexuar qindra revista shkencore mbi energjitë e rinovueshme dhe në gradën time kisha disa lëndë mbi funksionimin e tyre. Përveç kësaj, unë jam trajnuar gjerësisht në riciklimin dhe çështjet e mjedisit, kështu që këtu mund të gjeni informacionin më të mirë në lidhje me të.