Seksionet

Green Renewables është një uebfaqe e krijuar për të shpërndarë çështje që lidhen me energjitë dhe energjitë e rinovueshme, jeshile dhe të pastra. Për këtë arsye uebi u krijua dhe është një temë për të cilën ne jemi të apasionuar.

Por rrjeti rritet dhe gjithnjë e më shumë flasim për Ekologjinë dhe Mjedisin, të cilat janë tema plotësuese të të parëve dhe që për mendimin tonë ato lënë një rrjet ideal me një temë të mbyllur dhe të lidhur me të.