Daniel Palomino

I diplomuar në Shkencat e Mjedisit dhe duke zgjeruar njohuritë e mia, si profesionalisht dhe personalisht, duke marrë kurse për menaxhimin e mbeturinave, energjinë e rinovueshme, etj. Nga ana tjetër, unë jam autori i blogut të quajtur VerdeZona me qëllim të arritjes dhe sensibilizimit të publikut me problemet mjedisore, duke kontribuar në njohuritë e mia për lëndë të ndryshme.