แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่มีความต้องการมากที่สุดในโลก แต่ก็ยังมีเหมือนเดิม...

การโฆษณา
โฟโตนิกส์

โฟโตนิกส์: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

โฟตอนิกส์เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้าง ควบคุม และตรวจจับโฟตอน ซึ่งเป็นอนุภาคของแสง เดอะ…

วัสดุฉนวน

วัสดุฉนวน

วัสดุสามารถจำแนกได้เป็นวัสดุฉนวนหรือวัสดุนำไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับว่าวัสดุเหล่านั้นพร้อมที่จะนำไฟฟ้าหรือไม่ การจำแนกประเภทนี้ขึ้นอยู่กับ...