วัสดุย่อยสลายได้สำหรับอาหาร

วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

เนื่องจากปัญหาระดับโลกที่ร้ายแรงที่เรามีกับมลพิษทางพลาสติก วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงถือกำเนิดขึ้น เป็นวัสดุ ...

การโฆษณา
การปนเปื้อนของนิวเคลียร์

กากนิวเคลียร์

ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กากกัมมันตภาพรังสีถูกสร้างขึ้นจากการแยกตัวของนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ สารตกค้างเหล่านี้สามารถเข้าถึง ...