การโฆษณา
สิ่งมีชีวิต heterotrophic

Heterotrophs: มันคืออะไรและมีลักษณะอย่างไร

ในธรรมชาติและในระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตหลายประเภทและการจำแนกประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร หนึ่ง…

พลังงานความร้อนใต้พิภพทำงานอย่างไร

พลังงานความร้อนใต้พิภพทำงานอย่างไร

เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันที่สูงและประสิทธิภาพของพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้นทำให้ตลาดว่างเปล่ามากขึ้น ...

พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน

ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์

เราทราบดีว่ามนุษย์เรากำลังพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างก้าวกระโดด เป็นพวกที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ...

ไฮไลต์หมวดหมู่