การโฆษณา

ทะเลมีทรัพยากรต่างๆที่สามารถสร้างพลังงานได้

ทะเลมีทรัพยากรมากมายที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน: อากาศคลื่นกระแสน้ำความแตกต่างของอุณหภูมิและความเข้มข้นของเกลือเป็นเงื่อนไขที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนทะเลและมหาสมุทรให้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ดีได้