การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแมลงสาบ

แมลงสาบในประเทศเริ่มทนทานต่อยาฆ่าแมลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปรากฏตัวของแมลงสาบเพิ่มขึ้นและความถี่ในการปรากฏตัวก็เพิ่มขึ้น เรื่องนี้ได้รับการยืนยันโดย...

การโฆษณา
การควบคุมการเจริญเติบโตของรากพืชอาจช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

การควบคุมการเจริญเติบโตของรากพืชอาจช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

ความอยู่รอดและผลผลิตของพืชขึ้นอยู่กับความสำคัญของระบบราก เครือข่ายที่ซับซ้อนเหล่านี้ทำให้...

ไฮไลต์หมวดหมู่