การโฆษณา
การปนเปื้อนของนิวเคลียร์

กากนิวเคลียร์

ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กากกัมมันตภาพรังสีถูกสร้างขึ้นจากการแยกตัวของนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ สารตกค้างเหล่านี้สามารถเข้าถึง ...

องค์ประกอบ 5 ประการของลักษณะทางธรรมชาติ

องค์ประกอบทั้ง 5 ของธรรมชาติ

ในธรรมชาติมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งประกอบกันเป็นระบบนิเวศทั้งหมดที่เรารู้จัก องค์ประกอบหลัก 5 ประการของธรรมชาติ ...

ไฮไลต์หมวดหมู่