การโฆษณา
การประมูลหมุนเวียน

ความมั่งคั่งที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญภายใน GDP ในสเปนหรือไม่?

โชคดีที่ปีที่แล้วและเป็นปีที่สองติดต่อกันพลังงานสีเขียวช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของประเทศและ ...

สี่ประเทศที่หมุนเวียนได้ 100%

สำหรับประเทศเหล่านี้การใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมหาศาลไม่ใช่เป้าหมายเพื่อให้บรรลุ แต่เป็นเป้าหมายในการรักษา เอารัดเอาเปรียบ…