ร้อนมาก

วิธีหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญในศตวรรษนี้ อากาศบ้านเรา...

ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าตัวสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญของการติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ เอ…