กี่กิโลวัตต์เป็นเมกะวัตต์

กี่กิโลวัตต์เป็นเมกะวัตต์

เมื่อเราพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม และโครงการที่ใช้พลังงานหมุนเวียนประเภทนี้ เรามักจะอ้างถึง...

ดอกไม้ป่า

ดอกไม้ป่า

ดอกไม้ป่าเป็นดอกไม้ที่สวยงาม แปลกใหม่ ฉูดฉาด และติดทนนาน ซึ่งจะทำให้สวน ห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่ต่างๆ สดใสขึ้น เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ...

แบรนด์อาหารปลอดการทารุณกรรมสัตว์ที่ไม่อยู่ในสัตว์

แบรนด์เครื่องสำอางที่ปราศจากความโหดร้าย

แบรนด์เครื่องสำอางที่ปราศจากความโหดร้ายคือแบรนด์ที่ไม่ทดลองและทดสอบกับสัตว์ แบรนด์เหล่านี้ส่งเสริม...

ปฏิทินจันทรคติส่งผลต่อสวนผลไม้อย่างไร?

ปฏิทินจันทรคติสำหรับสวนผลไม้หรือสวน

ตามที่ชาวสวนหลายคนกล่าวว่าดวงจันทร์สามารถส่งผลกระทบต่อพืชได้ ขึ้นอยู่กับข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์...

สัตว์ทะเลทรายและลักษณะของพวกมัน

สัตว์ทะเลทราย

ทะเลทรายเป็นพื้นที่ทางนิเวศวิทยาที่พบได้ทั่วไปบนโลกของเรา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสภาพอากาศร้อน (ทะเลทรายร้อน) และ...