การโฆษณา
พลังงานน้ำทะเล

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงหรือพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง

พลังงานของกระแสน้ำหรือที่เรียกกันทางวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงเป็นพลังงานที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จาก ...

ระบบนิเวศทางทะเลที่เกิดจากพืชและสัตว์หลายชนิด

พลังงานทางทะเลยังก่อให้เกิดพลังงานหมุนเวียน

  ในความเป็นจริงทะเลมีความสามารถในการผลิตพลังงานมหาศาล น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ...

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับพลังงานหมุนเวียน

การค้นพบใหม่สำหรับพลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงเป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ตามชื่อของมันใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของระดับ ...

อุปสรรคประดิษฐ์จากโครงการ Tidal Lagoon Power

พวกเขาเสนอให้สร้างทะเลสาบเทียมเพื่อสร้างพลังงาน

สหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ บริษัท Tidal Lagoon Power เสนอข้อเสนอที่ค่อนข้างฉ่ำ แต่น่าสงสัยในความคิดของฉันเพื่อสร้าง ...

ความแตกต่างระหว่างพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงและพลังงานคลื่น

พลังงานทั้งสองมาจากทะเล แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงและพลังงานคลื่นมาจากไหน? ความจริงเป็นอย่างมาก ...

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงอนาคตของพลังงานหมุนเวียน

ต้องเผชิญกับความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและความต้องการทางภูมิอากาศใหม่พลังของกระแสน้ำจึงเป็นตัวแทนของวันนี้ ...

DeltaStream ในเวลส์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงเต็มรูปแบบเครื่องแรกมาแล้ว

ปัจจุบันแหล่งพลังงานทางเลือกและสะอาดมีความสำคัญอย่างยิ่ง พลังงานน้ำขึ้นน้ำลงมี ...