โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ในโลกของพลังงานหมุนเวียน มีพลังงานบางอย่างที่รู้จักกันดี เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน...

การโฆษณา
อุปสรรคประดิษฐ์จากโครงการ Tidal Lagoon Power

พวกเขาเสนอให้สร้างทะเลสาบเทียมเพื่อสร้างพลังงาน

สหราชอาณาจักร โดยเฉพาะบริษัท Tidal Lagoon Power ยื่นข้อเสนอที่ค่อนข้างน่าสนใจ แม้ว่าจะค่อนข้างน่าสงสัยในความคิดของฉัน เพื่อสร้าง...