ส่วน

Green Renewables เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและพลังงานหมุนเวียนสีเขียวและพลังงานสะอาด ด้วยเหตุนี้เว็บจึงถูกสร้างขึ้นและเป็นเรื่องที่เราหลงใหล

แต่เว็บเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เราพูดถึงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นหัวข้อเสริมของหัวข้อแรกและในความเห็นของเราพวกเขาออกจากเว็บในอุดมคติและมีธีมปิดและเกี่ยวข้องกัน