แคมเปญรีไซเคิล

การรีไซเคิลมีความสำคัญต่อโลก

เราทุกคนสามารถจัดระเบียบไฟล์ การรณรงค์การรีไซเคิล ในเมืองของเราเนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีโครงการสำหรับการแยกการรวบรวมและการรีไซเคิลขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น

นั่นคือเหตุผลที่โรงเรียนองค์กรพัฒนาเอกชนสโมสร บริษัท และสถาบันอื่น ๆ สามารถจัดแคมเปญรีไซเคิลที่ส่งเสริม รีไซเคิลขยะทุกชนิด. หากคุณต้องการจัดระเบียบนี่คือแนวทางที่จะปฏิบัติตาม

เคล็ดลับสำหรับแคมเปญรีไซเคิลที่ประสบความสำเร็จ

ถังรีไซเคิลมีหลายประเภท

เพื่อการรณรงค์รีไซเคิลให้ประสบความสำเร็จต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์บางประการเช่น:

 • แคมเปญรีไซเคิลมีกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดหากไม่ได้แปลงเป็นโปรแกรม มีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
 • สิ่งที่ดี การสื่อสาร ในพื้นที่ที่มีการวางแผนการรณรงค์จะต้องใช้สื่อทุกประเภทเช่นโปสเตอร์โฆษณาโซเชียลเน็ตเวิร์กประตูสู่ประตูและอื่น ๆ
 • ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อเผยแพร่แคมเปญเพื่อให้ทุกคนเข้าใจข้อความและวิธีดำเนินการ
 • ก่อนเริ่มแคมเปญคุณต้องจัดการสิ่งที่จะทำกับขยะหรือวัสดุที่รวบรวมได้
 • มีส่วนร่วมในภาคสังคมและชุมชนทั้งหมดเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
 • ให้ทางเลือกและรูปแบบการมีส่วนร่วมแก่พลเมืองเพื่อให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
 • เมื่อการรณรงค์สรุปผลจะต้องรายงานในสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมทราบว่ามันจบลงอย่างไรและบรรลุเป้าหมายอะไร
 • แคมเปญรีไซเคิลสามารถทำซ้ำได้ แต่สะดวกในการสร้างสรรค์และสื่อสารด้วยวิธีอื่น

การรณรงค์การรีไซเคิลสามารถทำได้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับประเทศ พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุจำนวนมากที่เป็นของเสีย แต่ไม่ควรกำจัดทิ้งเนื่องจากจะก่อให้เกิด มลภาวะ นอกจากจะสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้ว

รีไซเคิล ต้องกลายเป็นวิธีหลักในการจัดการขยะควรส่งเสริมการรีไซเคิลในเมืองทุกเมืองและในประเทศ ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับการปกป้องไฟล์ สิ่งแวดล้อม.

แคมเปญรีไซเคิลที่ดี ควรสร้างความตระหนักและแจ้งความจำเป็นในการรีไซเคิล และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำ

คุณเคยจัดแคมเปญรีไซเคิลหรือไม่? คุณใช้ขั้นตอนใดในการจัดระเบียบ

เพื่อให้สมบูรณ์อย่าลืมอธิบายความหมายของสีบนถังขยะรีไซเคิล:

รีไซเคิลตู้คอนเทนเนอร์
บทความที่เกี่ยวข้อง:
ถังขยะรีไซเคิลสีและความหมาย

เราจะดำเนินการรณรงค์รีไซเคิลที่โรงเรียนได้อย่างไร?

การส่งเสริมการรีไซเคิลตั้งแต่อายุยังน้อยมักเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้พวกเขาสามารถนำนิสัยเหล่านี้มาสู่ชีวิตประจำวันได้ หากเราสอนให้เด็กๆ รีไซเคิลตั้งแต่อายุยังน้อย เราก็จะทำให้เด็กรีไซเคิลโดยอัตโนมัติในอนาคต มาดูกันว่าอะไรคือกุญแจสำคัญในการรณรงค์การรีไซเคิลที่โรงเรียน:

 • สอน 3Rs และความสำคัญ
 • เริ่มต้นด้วยระบบรีไซเคิลห้องเรียน classroom
 • สอนและกำหนดภาชนะสำหรับเก็บวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานหัตถกรรม
 • นำสิ่งของทั้งหมดไปใช้ซ้ำที่อื่นได้
 • ทำกิจกรรมให้เด็กๆได้ใช้ของรีไซเคิล
 • อธิบายความสำคัญของการล้างมือหลังการรีไซเคิลวัสดุ
 • จัดทัวร์นำชมโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น

จะจูงใจให้คนรีไซเคิลได้อย่างไร?

เพื่อจูงใจให้คนรีไซเคิล คุณต้องสร้างแรงจูงใจด้วยรางวัลบางประเภท. คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแคมเปญบริจาคเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ใช้กระดาษหรือบรรจุภัณฑ์หากไม่จำเป็น เพื่อแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีถังขยะรีไซเคิลเพียงพอสำหรับสิ่งนี้

คุณสามารถแจกของเล่น เสื้อผ้า และหนังสือที่ไม่ได้ให้บริการคุณเพื่อให้คนอื่นได้ใช้อีกครั้ง สิ่งที่ดีที่สุดคือการสื่อสารการกระทำทั้งหมดเหล่านี้และกระตุ้นให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมในแต่ละวัน

ภาคส่วนใดบ้างที่ส่งเสริมการรณรงค์ทางสังคม เช่น การรีไซเคิล

เพื่อให้คนรีไซเคิลมากขึ้น การติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์การศึกษา หรือแม้แต่ศูนย์กีฬาเป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้มากที่สุด อาจเป็นการจัดห้องสำหรับจัดการประชุม และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คน หรือโดยการติดโปสเตอร์ เป็นต้น

ควรรีไซเคิลอย่างไร?

ในการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักของเสีย ประเภทของเสีย และที่ที่ควรเก็บเป็นอย่างดี. ขยะที่พบบ่อยที่สุดในบ้านของเราในแต่ละวันคือบรรจุภัณฑ์ พลาสติก กระดาษ กระดาษแข็ง และแก้ว ทั้งหมดต้องแยกจากขยะอินทรีย์และเก็บในภาชนะตามลำดับ

ต่อมาเราต้องรู้ว่าของเสียอันตรายหรือของเสียมีพิษคืออะไรและจะฝากไว้ที่ไหน สำหรับสิ่งนี้ มีภาชนะเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ น้ำมันใช้แล้ว และจุดทำความสะอาดในเมืองต่างๆ

เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการรีไซเคิลขยะ

การรีไซเคิลเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

เพื่อปรับปรุงการรีไซเคิลของเสีย สิ่งสำคัญคือการฝึกอบรมสิ่งที่ดีและรู้ถึงความแตกต่าง ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีอยู่ เรายังสามารถ ขอให้สภาท้องถิ่นปรับปรุงระบบขยะอำนวยความสะดวกในการสะสมและการสะสมของสิ่งเดียวกัน ที่สำคัญที่สุดคือการลดการบริโภคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้วัตถุดิบ

จะสร้างแคมเปญเก็บขยะได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามจะมากหรือน้อยเหมือนกับว่าเราต้องการสร้างกระบวนการรีไซเคิล นั่นคือเราต้องวางภาชนะที่เหมาะสมและอธิบายว่าของเสียแต่ละอย่างไปที่ไหน มีอะไรอีก, มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความตระหนักโดยแสดงวิดีโอและ/หรือภาพของมลพิษที่มีอยู่บนโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและต่อตัวเรา

การเริ่มต้นในโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อเด็กเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยในการดูแลสิ่งแวดล้อม พวกเขามักจะทำต่อไปในฐานะผู้ใหญ่

ทีละเล็กทีละน้อย แต่ละคนใส่เม็ดทรายของเขา เราจะสามารถมีโลกที่สะอาดขึ้นได้


แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

 1. ผู้รับผิดชอบข้อมูล: Miguel ÁngelGatón
 2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
 3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
 4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
 6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา

 1.   ไม่ระบุชื่อ dijo

  ขอบคุณ Adriana ข่าวนี้ดีมากที่ฉันค้นหาหัวข้อนี้ใน google เพราะฉันต้องการให้คนคอสตาริกา (ประเทศของฉัน) ตระหนักถึงการทำเช่นนั้นและหากคุณต้องการให้ค้นหา "rio virilla costa rica "และพวกเขาจะออกมาแจ้งข่าวที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับขยะที่ทิ้งลงแม่น้ำอย่างน่าเศร้า

 2.   โซเฟีย dijo

  ฉันชอบสิ่งที่มันพูดมากเพราะเราสามารถรีเซ็ตได้

 3.   กาเบรียลคาสทิลโล dijo

  สุดยอด! เป็นพื้นฐานในการวางแผนแคมเปญใน บริษัท ที่ฉันทำงานอยู่

 4.   Dani dijo

  วิธีการเพิ่มทรัพยากรสิ่งแวดล้อม?

 5.   Andrea yulieth lopez สงครามลับ dijo

  ข้อมูลนี้ช่วยฉันได้มากขอบคุณเอเดรียน

 6.   มานูเอล dijo

  สวัสดีฉันต้องการได้รับการสนับสนุนและข้อมูลในการรีไซเคิลขยะจากงานของฉัน เราใช้พลาสติกจำนวนมากและฉันอยากจะช่วยโลกใบนี้สักหน่อย

 7.   โรบโต dijo

  สวัสดี; ภายในพื้นที่ใกล้เคียงของเรา เรากำลังจัดระเบียบการแยกขยะด้วยจุดสีเขียว
  ทำโดยเราพวกเขาจะใส่ในที่เดียว (แบตเตอรี่ 15 ถุง) เราเห็นด้วยกับ บริษัท ที่จะกำจัดขยะเราจะวางกล้องควบคุมและแก้ไขอันที่ไม่เหมาะสม
  แนะแนวควรให้ข้อมูลเพื่อนบ้านอย่างไร ให้เขารู้ว่าจะทิ้งขยะไว้ที่ไหน ฯลฯ
  ขอบคุณมากสำหรับเวลาของคุณ.