มลพิษ

อะไรทำให้เกิดมลพิษต่อน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินมากกว่ากัน?

ด้วยความหลากหลายของยานพาหนะและแหล่งเชื้อเพลิง จึงมักมีข้อสงสัยว่ารถยนต์มีมลพิษมากกว่า...

การโฆษณา
ประเภทของแบตเตอรี่

ประเภทแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ หรือที่เรียกว่า เซลล์ หรือ แอคคิวมูเลเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สามารถแปลงพลังงานเคมี ...

ข้อดีและข้อเสียของพลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์: ข้อดีและข้อเสีย

เมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ ให้นึกถึงภัยพิบัติที่เชอร์โนบิลและฟุกุชิมะที่เกิดขึ้นในปี 1986 และ 2011 ตามลำดับ ฉันรู้…

ไฮไลต์หมวดหมู่