Daniel Palomino

จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและขยายความรู้ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการขยะพลังงานหมุนเวียน ฯลฯ ในทางกลับกันฉันเป็นผู้เขียนบล็อกชื่อ VerdeZona โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงและกระตุ้นความรู้สึกต่อสาธารณชนด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ฉันมีความรู้ในเรื่องที่หลากหลาย

Daniel Palomino ได้เขียนบทความ 70 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017