quảng cáo

Bốn quốc gia tái tạo 100%

Đối với các quốc gia này, sử dụng năng lượng tái tạo một cách ồ ạt không phải là mục tiêu cần đạt được mà là thành tựu cần duy trì. Lợi dụng...