quảng cáo

Biển có nhiều nguồn tài nguyên khác nhau có khả năng tạo ra năng lượng

Biển cung cấp nhiều nguồn tài nguyên khác nhau với tiềm năng sản xuất năng lượng lớn: không khí, sóng, thủy triều, sự khác biệt về nhiệt độ và nồng độ muối, là những điều kiện mà với công nghệ thích hợp có thể biến biển và đại dương thành nguồn năng lượng tái tạo tuyệt vời.