Tomas Bigorda

Kỹ sư máy tính đam mê kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường tài chính và năng lượng tái tạo.

Tomàs Bigordà đã viết 228 bài báo kể từ tháng 2017 năm XNUMX