Tomàs Bigordà

Là một kỹ sư máy tính, niềm đam mê với nền kinh tế toàn cầu đã khiến tôi khám phá sâu sắc thị trường tài chính và tác động biến đổi của năng lượng tái tạo. Cam kết của tôi với môi trường còn mở rộng sang lĩnh vực tái chế, nơi tôi tìm cách đổi mới và phát triển các giải pháp bền vững. Thông qua công việc của mình, tôi mong muốn đóng góp cho một tương lai xanh hơn bằng cách thúc đẩy việc áp dụng năng lượng sạch và các phương pháp tái chế hiệu quả. Tôi tin chắc rằng công nghệ và nhận thức về sinh thái có thể cùng tồn tại để tạo ra một thế giới lành mạnh hơn và thịnh vượng về kinh tế.