Tuabin Francis

Tuabin Francis

Một trong những bộ phận được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu để tạo ra năng lượng thủy điện là tuabin Francis. ANH TA...

quảng cáo