quảng cáo
Năng lượng tái tạo tuabin Kaplan

Tuabin Kaplan

Như chúng ta đã biết, để tạo ra năng lượng thủy lực chúng ta phải đổ một lượng nước lớn qua thác nước...

Presa

Các siêu hồ chứa ở Tây Ban Nha

Trước đây chúng tôi đã nói về năng lượng thủy điện ở Tây Ban Nha và nó ảnh hưởng như thế nào đến "hỗn hợp năng lượng" của chúng tôi, bạn có thể xem bài viết...

Bốn quốc gia tái tạo 100%

Đối với các quốc gia này, sử dụng năng lượng tái tạo một cách ồ ạt không phải là mục tiêu cần đạt được mà là thành tựu cần duy trì. Lợi dụng...