Përfitimet e pambukut organik

Në kohën e zhvillimit të qëndrueshëm, ekologjisë dhe tregtisë së ndershme, pambuku organik është artikulli i ri në modë në veshjet tona.

Rreziqet e kultivimit të peshkut

Blegtoria është një degë e akuakulturës. E specializuar në kultivimin e peshkut, kultivimi i peshkut kryhet si në ujin e detit ashtu edhe në ujërat e ëmbla.