Το Ηνωμένο Βασίλειο σταματά να χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 135 χρόνια αργότερα

Ήταν το πρώτο έθνος που χρησιμοποίησε άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 135 χρόνια αργότερα, είναι το πρώτο ...

διαφήμιση
Η Ισπανία πρέπει να μειώσει τη ρύπανση μέσω ηλεκτρικών οχημάτων

Ισπανία, ένα κακό παράδειγμα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών

Ενώπιον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια ολόκληρη σειρά περιστάσεων που συνδυάζονται μεταξύ της οικονομίας, των δημογραφικών κινήσεων, της αλλαγής του κλίματος και της τεχνολογίας, έβαλαν ...