διαφήμιση

Η νομοθεσία για την υδροηλεκτρική ενέργεια ενισχύει την ανάγκη για ασφαλή καθαρή ενέργεια (II)

Ο νόμος για τη βελτίωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας θα δημιουργούσε περισσότερη εμπιστοσύνη στους πιθανούς επενδυτές. Μεταξύ άλλων, θα καθιερώσει επιδοτήσεις ...