εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, παράγονται λύματα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία. Τα WWTP είναι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων...

διαφήμιση
Νερό

Ρύπανση των υδάτων

Κανονικά, η ρύπανση των υδάτων συμβαίνει μέσω άμεσων ή έμμεσων απορρίψεων σε υδάτινους πόρους (ποτάμια, θάλασσες,...