διαφήμιση
βελτίωση των αιολικών πάρκων

Ανεμογεννήτρια

Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουμε...

Οι ανεμογεννήτριες είναι το μέλλον

Κάθετη ανεμογεννήτρια

Μια κάθετη ή οριζόντια ανεμογεννήτρια είναι σαν μια ηλεκτρική γεννήτρια που λειτουργεί μετατρέποντας την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ενέργεια...

ανανεώσιμος

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 17,3% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Σύμφωνα με στοιχεία στο τέλος του 2016 από το Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών (IEE), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 17,3% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ισπανία.