βιοκαύσιμα

Βιοντίζελ

Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων που αυξάνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω των εκπομπών...

διαφήμιση

Βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς

Τα βιοκαύσιμα μπορούν να ταξινομηθούν σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά ανάλογα με τον τύπο της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται...

αυτοκίνητα εναλλακτικών καυσίμων

Οχήματα Flex καυσίμου

Τα οχήματα Flex καυσίμου ανήκουν σε μια κατηγορία φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων επειδή χρησιμοποιούν δύο...

Βραζιλία και βιοκαύσιμα

Η Βραζιλία είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής λόγω του μεγέθους και της μεγάλης οικονομίας της που είναι...