διαφήμιση

Η θάλασσα διαθέτει διάφορους πόρους ικανούς να παράγουν ενέργεια

Η θάλασσα προσφέρει διάφορους πόρους με μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας: αέρας, κύματα, παλίρροιες, διαφορές θερμοκρασίας και συγκέντρωση αλατιού, είναι συνθήκες που με την κατάλληλη τεχνολογία θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις θάλασσες και τους ωκεανούς σε μεγάλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.