πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ανανεώσιμης ενέργειας βιομάζας

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ενέργειας από βιομάζα

Η βιομάζα είναι μια μονάδα οργανικής ύλης που χρησιμοποιείται ως ενέργεια. Αυτό το υλικό μπορεί να προέρχεται από ζώα ή φυτά, συμπεριλαμβανομένων…