pengiklanan
Air

Pencemaran air

Kebiasaannya, pencemaran air berlaku melalui pembuangan langsung atau tidak langsung ke dalam sumber air (sungai, laut,...