Turbin Francis

Turbin Francis

Salah satu elemen yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk penjanaan tenaga hidroelektrik ialah turbin Francis. DIA...

pengiklanan