Tomàs Bigordà

Sebagai seorang jurutera komputer, ketertarikan saya dengan ekonomi global telah mendorong saya meneroka pasaran kewangan secara mendalam dan kesan transformatif tenaga boleh diperbaharui. Komitmen saya terhadap alam sekitar meliputi kitar semula, di mana saya berusaha untuk berinovasi dan membangunkan penyelesaian yang mampan. Melalui kerja saya, saya bercita-cita untuk menyumbang kepada masa depan yang lebih hijau dengan memacu penggunaan tenaga bersih dan amalan kitar semula yang cekap. Saya yakin bahawa teknologi dan kesedaran ekologi boleh wujud bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih sihat dan makmur dari segi ekonomi.