વિભાગો

ગ્રીન રીન્યુએબલ્સ એ giesર્જા અને નવીકરણયોગ્ય, લીલી અને સ્વચ્છ શક્તિઓ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પ્રસાર કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી વેબસાઇટ છે. આ કારણોસર વેબ બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તે એક વિષય છે જેના વિશે આપણે ઉત્સાહી છીએ.

પરંતુ વેબ વધે છે અને વધુ અને વધુ આપણે ઇકોલોજી અને પર્યાવરણ વિશે વાત કરીએ છીએ, જે પ્રથમ મુદ્દાઓ માટે પૂરક છે અને અમારા મતે તેઓ એક આદર્શ વેબ છોડી દે છે અને બંધ અને સંબંધિત થીમ સાથે.