ઇલેક્ટ્રિક કારને ચાર્જ કરવા માટે મારે કેટલી સોલર પેનલની જરૂર છે અને તે કેવી રીતે કરવું?

ઇલેક્ટ્રિક કારને ચાર્જ કરવા માટે મારે કેટલી સોલાર પેનલની જરૂર છે?

ઇલેક્ટ્રિક કાર જનરેટ કરે છે તે વિવાદોમાંનો એક એ છે કે, જો કે તેઓ ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે પ્રદૂષિત થતી નથી, તેઓ કરે છે…

પ્રચાર
શ્રેષ્ઠ ફોટોવોલ્ટેઇક સિસ્ટમ કેવી રીતે પસંદ કરવી

તમારા ઘર માટે શ્રેષ્ઠ ફોટોવોલ્ટેઇક સિસ્ટમ કેવી રીતે પસંદ કરવી

ફોટોવોલ્ટેઇક સૌર ઊર્જાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેનો વપરાશ વધારવા માટે સ્વ-ઉપયોગ એ એક સરસ વિચાર છે.

સોલર પેનલ ઇન્સ્ટોલેશનને કાયદેસર બનાવવું

સોલર પેનલને કાયદેસર કેવી રીતે બનાવવી

અમે જાણીએ છીએ કે સોલર પેનલ વધુ કાર્યક્ષમ બની રહી છે અને ઘરેલુ સ્વ-ઉપયોગ માટે પરવાનગી આપે છે. ચાલો આપણી જાતને પરિસ્થિતિમાં મૂકીએ ...

સોલર પેનલ કેવી રીતે સાફ કરવી તે શીખો

સોલાર પેનલ કેવી રીતે સાફ કરવી

સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલેશનનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે સફાઈ એ મૂળભૂત બાબતોમાંનું એક છે. જેમ જેમ તેઓ ગંદા થઈ જાય છે, તેમ તેમની પાસે…