પ્રચાર
બેટરીના પ્રકાર

બેટરી પ્રકારો

બેટરી, જેને સેલ અથવા એક્યુમ્યુલેટર પણ કહેવાય છે, તે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોષોથી બનેલું એક ઉપકરણ છે જે રાસાયણિક ઉર્જાને રૂપાંતરિત કરી શકે છે...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ