પ્રચાર
વેવસ્ટાર પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન

વેવસ્ટાર સાથે વિક્ષેપ વિના વેવ પાવર

વેવસ્ટાર પ્રોજેક્ટ તરંગ energyર્જા પ્રદાન કરશે, એટલે કે, તરંગોની ગતિ દ્વારા ઉત્પન્ન (ર્જા (જો તમને વધુ જોઈએ તો ...

ભરતી ઉર્જા અને તરંગ energyર્જા વચ્ચે તફાવત

બંને શક્તિઓ દરિયામાંથી આવે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભરતી ઉર્જા અને તરંગ energyર્જા ક્યાંથી આવે છે? સત્ય ખૂબ જ છે ...

સમુદ્રમાં resourcesર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં સક્ષમ વિવિધ સંસાધનો છે

સમુદ્ર energyર્જા ઉત્પાદન માટે મોટી સંભવિત સાથે વિવિધ સંસાધનો પ્રદાન કરે છે: હવા, તરંગો, ભરતી, તાપમાન અને મીઠાની સાંદ્રતામાં તફાવત, એવી પરિસ્થિતિઓ છે કે જે યોગ્ય તકનીક દ્વારા સમુદ્ર અને મહાસાગરોને નવીનીકરણીય ofર્જાના મહાન સ્ત્રોતોમાં ફેરવી શકે.

તરંગ .ર્જા

તરંગ energyર્જા તરંગોની ગતિવિધિથી આવે છે

તેમની હિલચાલ સાથેના તરંગો નવીનીકરણીય produceર્જા ઉત્પન્ન કરે છે જેનો ઉપયોગ યોગ્ય તકનીકી દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે થઈ શકે છે.