Enerhiya ng biofuel

Enerhiya ng biofuel

Alamin kung ano ang enerhiya ng biofuel at kung ano ang mga kalamangan o hindi pakinabang ng nababagong mapagkukunang enerhiya na ginagamit nang higit pa araw-araw.