Daniel Palomino

Eksamen i miljøvitenskap og utvidet kunnskapen min, både profesjonelt og personlig, og tok kurs om avfallshåndtering, fornybar energi osv. På den annen side er jeg forfatteren av bloggen kalt VerdeZona med det formål å nå og sensibilisere publikum med problemer med miljøet, og bidra med kunnskapen min om forskjellige emner.