annonsering
papir og papp

Uorganisk avfall

Menneskelige aktiviteter produserer uorganisk avfall, som er ikke-biologisk avfall. Dette avfallet er ikke biologisk nedbrytbart eller...