Seksjoner

Green Renewables er et nettsted som er opprettet for å spre om spørsmål knyttet til energi, og fornybar, grønn og ren energi. Av denne grunn ble nettet opprettet, og det er et emne vi brenner for.

Men nettet vokser og mer og mer snakker vi om økologi og miljø, som er komplementære temaer til de første, og at de etter vår mening etterlater et ideelt nett og med et lukket og beslektet tema.