समुद्र आणि जीवजंतूंच्या निरनिराळ्या प्रजातींनी बनविलेले सागरी परिसंस्था

सागरी ऊर्जा नूतनीकरणक्षम उर्जा देखील निर्माण करते

  खरं तर समुद्र निर्मितीसाठी ऊर्जा निर्मितीची अपार क्षमता आहे. दुर्दैवाने, याद्वारे हे शोषण केले जात नाही ...

प्रसिद्धी
वेव्हस्टार प्रोजेक्ट डिझाइन

वेव्हस्टारसह कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय वेव्ह पॉवर

वेव्हस्टार प्रकल्प वेव्ह एनर्जी प्रदान करेल, म्हणजेच लाटांच्या हालचालीमुळे निर्माण होणारी ऊर्जा (आपल्याला अधिक हवे असल्यास ...

भरतीसंबंधी उर्जा आणि लहरी उर्जा दरम्यान फरक

दोन्ही ऊर्जा समुद्रामधून आल्या आहेत, परंतु समुद्राच्या भरतीतील उर्जा आणि लहरी ऊर्जा कोठून येते हे आपल्याला माहिती आहे काय? सत्य खूप आहे ...

समुद्राकडे ऊर्जा निर्माण करण्यास सक्षम विविध संसाधने आहेत

समुद्रामध्ये उर्जा उत्पादनासाठी मोठ्या सामर्थ्यासह विविध संसाधने उपलब्ध आहेत: हवा, लाटा, भरती, तापमान आणि मीठाच्या एकाग्रतेत फरक, योग्य तंत्रज्ञानामुळे समुद्र आणि महासागराला अक्षय ऊर्जेच्या मोठ्या स्त्रोतांमध्ये रुपांतर करता येईल अशी परिस्थिती आहे.

लाट ऊर्जा

वेव्ह एनर्जी लहरींच्या हालचालीतून येते

त्यांच्या हालचालींसह लाटा नूतनीकरणक्षम उर्जा तयार करतात ज्याचा उपयोग योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे वीज निर्मितीसाठी केला जाऊ शकतो.

उर्जा निर्माण करण्यासाठी लाटाची शक्ती

समुद्राच्या लाटांना त्याच्या सामर्थ्याने हलविण्यामध्ये या स्रोतापासून वीज निर्मितीची मोठी क्षमता आहे.