पर्यटन क्षेत्र आणि अक्षय ऊर्जा

पर्यटन क्षेत्रात हॉटेल, वसतिगृहे, वाहतुकीचे साधन, चालणे आणि निसर्गातील क्रिया इत्यादींचा समावेश आहे. हे क्षेत्र आहे ...