reklāma
biodegviela

Biodiesel

Lai izvairītos no fosilā kurināmā izmantošanas, kas palielina globālo sasilšanu, ko izraisa...