Tomàs Bigordà

Kā datorinženierim mana aizraušanās ar globālo ekonomiku ir likusi man dziļi izpētīt finanšu tirgus un atjaunojamās enerģijas pārveidojošo ietekmi. Manas saistības attiecībā uz vidi attiecas arī uz otrreizējo pārstrādi, kur es cenšos ieviest jauninājumus un izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus. Ar savu darbu es cenšos sniegt ieguldījumu zaļākas nākotnes veidošanā, virzot tīras enerģijas un efektīvas pārstrādes metodes. Esmu stingri pārliecināts, ka tehnoloģijas un ekoloģiskā apziņa var pastāvēt līdzās, lai radītu veselīgāku un ekonomiski pārtikušu pasauli.