Toms Bigordā

Datorinženieris aizrauj pasaules ekonomiku, it īpaši finanšu tirgus un atjaunojamos energoresursus.