Tomàs Bigordà

כמהנדס מחשבים, הקסם שלי מהכלכלה העולמית הוביל אותי לחקור לעומק את השווקים הפיננסיים ואת ההשפעה הטרנספורמטיבית של אנרגיה מתחדשת. המחויבות שלי לאיכות הסביבה משתרעת על מיחזור, שם אני מבקש לחדש ולפתח פתרונות ברי קיימא. באמצעות עבודתי, אני שואף לתרום לעתיד ירוק יותר על ידי הנעה של אימוץ אנרגיה נקייה ושיטות מיחזור יעילות. אני מאמין בתוקף שטכנולוגיה ומודעות אקולוגית יכולים להתקיים יחד כדי ליצור עולם בריא יותר ומשגשג כלכלית.