סעיפים

Green Renewables הוא אתר שנוצר במטרה להפיץ נושאים הקשורים לאנרגיות, ואנרגיות מתחדשות, ירוקות ונקיות. מסיבה זו האינטרנט נוצר וזה נושא שאנחנו נלהבים ממנו.

אך הרשת הולכת וגדלה ויותר ויותר אנו מדברים על אקולוגיה וסביבה, שהם נושאים משלימים לראשונים וכי לדעתנו הם משאירים רשת אידיאלית עם נושא סגור וקשור.

bool (נכון)