Seccions

Renovables verds és un web creat amb la finalitat de divulgar sobre temes referents a energies, i energies renovables, verds i netes. Per aquest motiu es va crear la web i és una temàtica que ens apassiona.

Però la web creix i cada vegada més parlem sobre Ecologia i Medi ambient que són temes complementaris als primers i que al nostre sembla deixen un web ideal i amb una temàtica tancada i relacionada.