Isaac

Apassionat de la tecnologia i de la ciència posada a disposició de la naturalesa i el medi ambient. Tècnic en prevenció de riscos laborals a l'empresa i tècnic en gestió mediambiental.