UManuel Ramirez

Ukuzibophezela emvelweni nokuthi kuyimbangela ebalulekile yokuhambisana nakho konke okwenzekayo emhlabeni nasemhlabeni wethu. Ngenhloso yokunikeza ukukhanya okuthe xaxa kulokho okusizungezile.

UManuel Ramírez ubhale ama-athikili ayi-135 kusukela ngoJuni 2014